Phormatik Theatre AR Filters

Добавена Реалност с Театър

The idea behind the filters is to adapt staged video segments of performances through augmented reality through our phones.
Trends in digital art, especially in times of crisis, are related to personal experience and new forms of presentation of cultural content.

Идеята зад филтрите е да адаптират сценографски видео сегменти от представления чрез добавена реалност през нашите телефони.
Тенденциите в дигиталното изкуство, особено във времена на криза са свързани с личното преживяване и нови форми за представяне на културно съдържание.

Story-Dorian-0

Възможността да се интегрира интерактивно такова съдържание ще обогати както сцената за визуални изкуства, така и разпространението на театрално съдържание в дигиталната среда. Иновативният подход чрез филтри за добавена реалност ще даде възможност на по-активно въвличане на публики и интегрирането на видео дизайн от сценография онлайн.

The possibility to interactively integrate such content will enrich both the visual arts scene and the distribution of theatrical content in the digital environment. The innovative approach through augmented reality filters will enable more active involvement of audiences and the integration of video design from scenography online.

Story-Teleport-1
Three-pones
try-it-4

The Picture of Dorian Gray AR

LINK via IG - https://www.instagram.com/ar/433063975021365/

Адаптирано съдържание от представлението “Портрета на Дориан Грей”

Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград, режисура Стайко Мурджев

 


Dido and Aeneas AR

LINK via IG - https://www.instagram.com/ar/1250626838809808/

Адаптирано съдържание от танцовата опера “Дидона и Еней”

/ проект в процес / 

 


Fractus AR

LINK via IG - https://www.instagram.com/ar/1212994636193433/

Адаптирано съдържание от танцовият спектакъл “Фрактус”

Дерида Компани - Сцена Дерида, хореограф Живко Желязков

 


State of Mind AR

LINK via IG - https://www.instagram.com/ar/546227677244276/

Адаптирано съдържание от сценографската изложба на СБХ, секция “Сценография”

“В крак с времето” куратори Хана Шварц, Петър Митев

 


Teleport AR

LINK via IG - https://www.instagram.com/ar/3146750948908540/

Адаптирано съдържание от танцовият пърформанс “Телепорт”

Дерида Компани - Сцена Дерида и студио Форматик, хореограф Живко Желязков

  


La dame aux camelias AR

LINK via IG - https://www.instagram.com/ar/1194869254610718/

Адаптирано съдържание от представлението “Дамата с Камелиите”

Драматичен театър "Стоян Бъчваров”,  режисура Маргарита Мачева

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” 

The project was realized with the financial support of the National Fund "Culture"

 

www.ncf.bg

www.phormatik.com